''Της Γκόλφως το Μνη-μόνιο''

ΤοέργοτουΆρηΜπιτσώρηκαιΗλίαΚουτσονικόλα, «τηςΓκόλφως τοΜΝΗ-μόνιο»παρουσίασετο«ΘεατρικόΜπουλούκι»τουΠροοδευτικούΣυλλόγουΜαταράγκαςστις10 ΑύγουστουστηνπλατείαΓιαννακοπούλουστηΜπαμπίνη, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μπαμπίνης,μιαπολύωραίαπαράστασηπουεντυπωσίασεκαιέκανετουςκατοίκουςτουχωριούναγελάσουνκαιναξεφύγουνέτσιαπότηνκαθημερινότητα,αξίζουνθερμάσυγχαρητήριαστουςσυντελεστέςτηςπαράστασης ,αλλάστοεκπληκτικόκοινόγιατηνάψογησυμπεριφοράτουκατάτηνδιάρκειατηςπαράστασης.
διαβαστε περισσοτερα