Ανακοινώθηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Ξηρομέρου

Με μια αλλαγή στο σχήμα των Αντιδημάρχων ξεκινά για το Δήμο Ξηρομέρου το 2013. Στο σχήμα των αντιδημάρχων εισέρχεται ένα νέο πρόσωπο ηΚαραπάνου-Κολοβού Ευθυμίαμε αρμοδιότητα στη δημοτική ενότητα Φυτειών και η οποία παίρνει τη θέση του Παναγιώτη Γαζέτα.          Με απόφαση του Δημάρχου κ. Πυθαγόρα Σαμαρά, από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι και τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής, ορίζονται Αντιδήμαρχοι οι:Ανδρέας Μαγγίνας, Κουμανδράκη – Σαμαρά Ντίνα, ΗλίαςΤαμπάκης καιΚαραπάνου-Κολοβού Ευθυμία.         Να σημειώσουμε ότι από τις τέσσερις αντιδημαρχίεςοι δυοθα είναι έμμισθες καιδύοάμισθες και να επισημάνουμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου δυο γυναίκες αναλαμβάνουν αντιδημαρχίες.        Με αντιμισθία ορίστηκαν οι γυναίκες Αντιδήμαρχοι: Κουμανδράκη – Σαμαρά Ντίνα και Καραπάνου-Κολοβού Ευθυμία και άμισθοι: Ανδρέας Μαγγίνας, ΗλίαςΤαμπάκης........


Αναλυτικά ο ορισμός τωναντιδημάρχωνκαι οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2013 Ο ∆ήµα…
διαβαστε περισσοτερα
.....................................................................................................................