''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ'' ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

Από το πρακτικό της με αριθ. 20 /2013 Τακτικής Δημόσιας Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου. Αριθμός Αποφάσεως : 155 / 2013


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ» 
Σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Μπαμπίνης», με ανάδοχο τον κο Τσώλος Αθανάσιο και επιβλέπουσα Μηχανικός την κα Σταμάτη Ευφροσύνη, η δαπάνη δε των εργασιών ανήλθε στο ύψος των 25.148,18€ με ΦΠΑ.
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ


διαβαστε περισσοτερα
Μπούμιστος: το θρυλικό βουνό του Ξηρομέρου

Μπούμιστος: το θρυλικό βουνό του Ξηρομέρου

Το επιβλητικό βουνό Μπούμιστος βρίσκεται στο Ξηρόμερο και έχει υψόμετρο 1.576 μ., είναι το δεύτερο ψηλότερο των Ακαρνανικών, με διαφορά μόλις λίγων μέτρων από την Υψηλή Κορυφή (1.589 μ.). Ακολουθούν το Περγαντί (1.423),  ο Σέρεκας ή Τσέρεκας (1.171 μ.) , το Καλαβούνι (920 μ.), η Βελούτσα (828 μ.), η Βίτσι (840 μ.) κ.ά.    Τα Ακαρνανικά όρη, που δεσπόζουν στη δυτική πλευρά της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο τοπόκλιμα επηρεάζοντας το περιβάλλον και ζωογονώντας την ευρύτερη περιοχή. Αυτή ακριβώς η γεωγραφική τους θέση, η ορεογραφία τους, και το μικροκλίμα τους είναι που τους έχουν προσφέρει μια μοναδική βιοποικιλότητα. Το γεωλογικό υπόβαθρο των Ακαρνανικών παρουσιάζει ιδιαίτερο και μεγάλο ενδιαφέρον. Η κεντρική Ακαρνανική οροσειρά αποτελεί συνέχεια των ηπειρωτικών οροσειρών, νοτίως του ευρύτερου τεκτονικού βυθίσματος του Αμβρακικού, που καλύφθηκε από τη θάλασσα περίπου πριν από 10.000 χρόνια και σχημάτισε τον ομώνυμο κόλπο. Δυτικά, πάνω…
διαβαστε περισσοτερα