"Προστασία περιβάλλοντος...ένα συμβόλαιο τιμής με τη φύση μας"

ΤουΒασίλη Φ. Φωτάκη*
Η αποξένωση από τη φύση είναι ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής. Αυτή όμως η συμπεριφορά μας επιφέρει καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον στο οποίο διαβιούμε, δραστηριοποιούμαστε και ονειρευόμαστε.
Η τεχνολογική εξέλιξη επιβάρυνε σημαντικά τις ήδη λεπτές ισορροπίες στο περιβάλλον του πλανήτη μας, με αποτέλεσμα το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η ανεξέλεγκτη ρύπανση και η παγκόσμια κλιματική αλλαγή να απειλούν όχι απλά την ποιότητα της ζωής μας, αλλά την ίδια την ζωή μας.
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πλέον ένα κατεξοχήν πολιτικό πρόβλημα. Για την επίλυσή του χρειάζεται συντονισμός συγκεκριμένων ενεργειών σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να υπάρξει τόσο η απαιτούμενη ευαισθητοποίηση όσο και η αλλαγή νοοτροπίας για την προστασία της βιοποικιλότητας σε ένα συμβόλαιο τιμής με την φύση πριν αυτή αποφασίσει να μας εκδικηθεί.
Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμ…
διαβαστε περισσοτερα