Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ 'Πολιτισμός περιβάλλον αθλητισμός παιδεία και κοινωνική πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αστακός, 25.01.2017
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ                                                                          Αριθ. Πρωτ. 46
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                                                       Προς : Τα Μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
                                                                                                              (ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί σε Διοικητικό Συμβούλιο την τριακοστή (30η) του Μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέματα :1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016
3.ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
4.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
5.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
6.ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. 4412/2016 ΕΤΟΥΣ 2017
7. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν.3979/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
8.ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΈΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ' ΕΤΟΥΣ 2016-2017.
9.ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
κ.α.α
Ο Αντιπρόεδρος
Κυριάκος Κωνσταντίνος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Καρφής Θωμάς
2. Mάντζαρης Ελευθέριος
3. Στεργίου Δημήτριος
4. Λύτρας Παναγιώτης
5.Κολλιάς Ιωάννης
Κοιν.
7. Σόμπολος Απόστολος
8. Ταμπάκης Ηλίας
9. Κούστας Παναγιώτης
10. Kάντζου Δέσποινα
11. Γεραφέντη Ελευθερία
12. Τζοβόλα Ουρανία
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.....................................................................................................................