Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΞηρομέρουΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στις είκοσι τέσσερις (24η) του μήνα Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αστακός, 22/05/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ.: 307
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

                                                                         Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                                         (Ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στις είκοσι τέσσερις (24η) του μήνα Μαΐου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1. Πρόταση έργων για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017.
2. Έγκριση τεχνικής μελέτης για το έργο «Βελτίωση Αλιευτικού Καταφυγίου Αστακού».
3. Έγκριση προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης παραλιακής ζώνης Αστακού.
4. Εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος χερσαίας ζώνης».
5. Εξέταση της υπ' αρ.:292/12-05-2017 αίτησης του Γιαννιά Αριστείδη.

Το επείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση για την ένταξη έργων στο ΠΔΕ 2017 και να αποσταλεί στις αρμόδιο Υπουργείο μέχρις τις 25-05-2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1. Λιβάνης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Γαλάνης Κωνσταντίνος , Δημότης – Μέλος Δ.Κ. Αστακού (πλειοψηφίας),
3. Καρναβά Ευσταθία , Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα ,Δημοτική Σύμβουλος (μειοψηφίας),
5. Καρφής Θωμάς , Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
6. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος , Ανθ/στης Λιμενικού Σώματος

Αναπληρωματικά Μέλη
1. Τσάρκος Βασίλειος , Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Τσάρκος Παναγιώτης, Δημότης (πλειοψηφίας),
3. Καρανίκα Μαρία , Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Γεωργαλή Μαρία , Δημότισσα (μειοψηφίας),
5. Ταμπάκης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
6. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου