Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Κυρώσεις σε Νέους Αγρότες-Όσα πρέπει να γνωρίζουν Τι προβλέπει ο νόμος


-Σε ποιες περιπτώσεις οι Νέοι Αγρότες θα πρέπει να επιστρέψουν εντόκως τα χρήματα της ενίσχυσης του προγράμματος.

Εφόσον κατά την διάρκεια των ελέγχων των αιτημάτων στήριξης και πληρωμών και εν γένει κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της υλοποίησης των πράξεων, διαπιστωθούν σοβαρές παρατυπίες επιβάλλονται οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες κυρώσεις με βάση την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία και ιδιαίτερα τις εθνικές διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.


Πιο συγκεκριμένα, για τους δικαιούχους οι οποίοι, χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας ή εξαιρετικής περίστασης:

Δείτε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου