Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση στις είκοσι (20η) του μήνα Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αστακός, 14/07/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                          Αριθ. Πρωτ.: 429
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                      Προς
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                      (Ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση στις είκοσι (20η) του μήνα Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1. Αντιλογισμοί – Αποδέσμευση πιστώσεων.
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017.
3. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για την ηλεκτροδότηση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αστακού».
4. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για την ηλεκτροδότηση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Μύτικα».
5. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».
6. Καθορισμός τρόπου διενέργειας διαγωνισμού έργου «Αποκατάσταση παραλιακού μετώπου στο λιμάνι του Αστακού».
7. Ανάκληση της αρ. 33/2017 Απόφασης ΔΣ με θέμα «Εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος χερσαίας ζώνης» και λήψη νέας.
8. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Επιτροπής παραλαβής (παρ. 5 άρθρου 219 του Ν. 4412/2016).
9. Εξέταση της υπ' αρ.:428/14-07-2017 αίτησης του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Αστακού.
10. Εξέταση της υπ' αρ.:415/11-07-2017 αίτησης του Δεστούνη Ευάγγελου.
11. Ανάκληση της αρ. 34/2017 Απόφασης ΔΣ και λήψη νέας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1. Λιβάνης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Γαλάνης Κωνσταντίνος , Δημότης – Μέλος Δ.Κ. Αστακού (πλειοψηφίας),
3. Καρναβά Ευσταθία , Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα ,Δημοτική Σύμβουλος (μειοψηφίας),
5. Καρφής Θωμάς , Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
6. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος , Ανθ/στης Λιμενικού Σώματος
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Τσάρκος Βασίλειος , Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Τσάρκος Παναγιώτης, Δημότης (πλειοψηφίας),
3. Καρανίκα Μαρία , Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Γεωργαλή Μαρία , Δημότισσα (μειοψηφίας),
5. Ταμπάκης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
6. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου