Η ιερή βελανιδιά, το χρυσοφόρο δέντρο του Ξηρομέρου και της Ακαρνανίας


Αφιέρωμα στο ιερό χρυσοφόρο δέντρο της Ακαρνανίας με αναδρομές στην ιστορία και τη συλλογή του βελανιδιού που άρχιζε τα παλιά μετά τις 16 Αυγούστου.
Κείμενο: Γιώργος Π. Μπαμπάνης
Η συλλογή του βελανιδόκαρπου στο χωριά μας ήταν ένα σημαντικό πρόσθετο εισόδημα για τα νοικοκυριά με επιδέξιους «αίλαιρους» τιναχτές και επιδέξιες βελανιδομαζώχτρες.
Η περίοδος της συλλογής άρχιζε κάθε χρόνο στις 16 Αυγούστου, δηλαδή τότε που άφηναν ελεύθερο τα δάσος για τη συλλογή του ώριμου βελανιδόκαρπου. Πριν από τις 16 Αυγούστου δεν μπορούσε κανένας να τινάζει τις βελανιδιές. Άλλωστε, το δάσος φύλαγαν τότε οι αγροφύλακες.
Δείτε εδώ
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου