Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου την Τετάρτη 15/11/2017 και ώρα 12:00
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στις δεκαπέντε (15η) του μηνός Νοέμβρη του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου μας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Αστακός, 10/11/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.:12601
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου
(Ως Πίνακα Αποδεκτών)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στις δεκαπέντε (15η) του μηνός Νοέμβρη του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου μας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:
1. Προμήθεια υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος Τ.Κ. Παναγούλας Δ.Ε. Αλυζίας, λόγω κατεπείγοντος.
2. Προμήθεια κεφαλής πομόνας Τ.Κ. Παλαιομάνινας, λόγω κατεπείγοντος.
3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αντικατάσταση ΙΦ μετρητή παροχής 34717779 που ηλεκτροδοτεί το ΦΟΠ της Τ.Κ. Σκουρτού Ξηρομέρου.
4. Έγκριση δαπάνης – διάθεσης πίστωσης για «Συντήρηση σχολικών μονάδων Δ.Ε. Αστακού».
5. Έγκριση δαπάνης – διάθεσης πίστωσης για «Προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Φυτειών».
6. Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Κατασκευή φρεατίων ιδιωτικών συνδέσεων των αστικών καταναλωτών με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο διέλευσης λυμάτων στις εγκαταστάσεις των ΕΕΛ (β' φάση)».
7. Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Κατασκευή Εξέδρας Γηπέδου Τ.Κ. Φυτειών».


Ο Πρόεδρος της Ο. Ε.
Ερωτόκριτος Γαλούνης
(Δήμαρχος)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
A. TΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Θεόδωρος Λιβάνης
2. Θωμάς Ρετούλης
3. Παναγιώτης Γαζέτας
4. Ηλίας Κακούρης
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Θωμάς Καρφής
2. Κων/να Κουμανδράκη - Σαμαρά

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Παναγιώτης Βραχάς
2. Βασίλειος Τσάρκος
3. Παναγιώτης Γκόλιας
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Απόστολος Βελόνας
2. Χρήστος Κολοβός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου