Τακτική και ειδική Συνεδρίαση του ΝΠΔΔ του Δήμου Ξηρομέρου-Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την Δεκάτη Έκτη(16η) του Μηνός Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα :
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 3/20.1.2018 (ΑΔΑ 73ΛΑΟΚΡ9-Φ03) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ “ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018”.
                                                                                                
                                                                                 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
                                                                            Μουρκούσης Βασίλειος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καλεί σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση την Δεκάτη Έκτη (16η) του Μηνός Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.15, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 159 του Ν. 3463/2006  και 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα:

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 11/20.01.2018 (ΑΔΑ ΩΡΤΣΟΚΡ9-ΔΒΑ) ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ “ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ –ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018” ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ.  
 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
                                                                            Μουρκούσης Βασίλειος

Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου