Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Ξεκινούν οι εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά - Ολόκληρη η διαδικασία βήμα - βήμα - Ποια τα απαραίτητα δικαιολογητικά


Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία  τη σχολική χρονιά 2018-19 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 18 Μαΐου 2018. Εγγραφές μετά τις 19 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.).

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2018-19, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής. Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2018-19, μαθητές γεννημένοι το 2013 και 2014 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.
Τα νεα δεδομένα για την εγγραφή από τα 4 έτη θα ισχύσει για 184 δήμους της χώρας.( δείτε εδώ τους δήμους)

Διαδικασία εγγραφών στα Νηπιαγωγεία

Πριν από την έναρξη των εγγραφών, η διεύθυνση του Νηπιαγωγείου αναρτά σε εμφανές σημείο της σχολικής μονάδας ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου ανακοίνωση με πληροφορίες σχετικά με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου, τις ώρες υποβολής των αιτήσεων, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση της εγγραφής και τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παρακολούθηση του προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος.
Σε όλους τους δήμους της χώρας, ο Διευθυντής/ντρια, Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου δέχεται όλες τις αιτήσεις, για φοίτηση νηπίων και προνηπίων, που ανήκουν στη σχολική περιφέρεια του Νηπιαγωγείου.
Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του νηπιαγωγείου γίνεται αυταπάγγελτα.
Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων εγγραφών ο Διευθυντής/τρια ή ο Προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων και αποστέλλει στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών:
α) ονομαστική κατάσταση νηπίων και ονομαστική κατάσταση προνηπίων (υπόδειγμα 1) και
β) πίνακα μαθητών οι οποίοι αιτούνται να παρακολουθήσουν το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (υπόδειγμα 2).
B) Εντός της ανωτέρω προθεσμίας, σε περιπτώσεις που ο αριθμός αιτήσεων νηπίων και προνηπίων για εγγραφή στο Νηπιαγωγείο είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων του Νηπιαγωγείου ή των συστεγαζόμενων Νηπιαγωγείων:
α) υποβάλλει αίτημα στον αρμόδιο Διευθυντή Π.Ε. για τη λειτουργία περισσοτέρων τμημάτων, εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα και
β) αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των νηπίων- προνηπίων που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων νηπιαγωγείων, με την επισήμανση αν πρόκειται για νήπια ή προνήπια καθώς και αν έχουν αδέρφια που φοιτούν στο ίδιο νηπιαγωγείο ή στο συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο
Η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή που έχει συσταθεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, προβαίνει σε κλήρωση μεταξύ των νηπίων-προνηπίων του ανωτέρω πίνακα, έτσι ώστε να προκύψει ο αριθμός των μαθητών που συμπληρώνουν τους 25 μαθητές ανά τμήμα, αφού εξαιρέσει από την ανωτέρω διαδικασία τα νήπια -αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο νηπιαγωγείο ή στο συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο.
Ο Δ/ντής Εκπαίδευσης αποφασίζει, ύστερα από την αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής, είτε για τη λειτουργία περισσοτέρων τμημάτων, είτε για την κατανομή των μαθητών σε όμορα Νηπιαγωγεία με κριτήριο τον τόπο κατοικίας τους και ενημερώνει αρμοδίως το Νηπιαγωγείο αποχώρησης και το Νηπιαγωγείο υποδοχής, έως την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018. Οι γονείς ενημερώνονται σχετικά από το Νηπιαγωγείο στο οποίο έχει κατατεθεί η αίτηση εγγραφής (περ. δ, παρ.4, του αρθρ.6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α).
Τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 αναρτώνται στα Νηπιαγωγεία:
α) ο οριστικός πίνακας των εγγραφέντων νηπίων και προνηπίων που θα φοιτήσουν τη σχολική χρονιά 2018-19,
β) ο πίνακας των μαθητών που θα παρακολουθήσουν το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα.
6. Την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 συγκροτούνται τα τμήματα του Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2018- 19 (πρωινό υποχρεωτικό και προαιρετικό ολοήμερο).
7. Τα αναλυτικά στοιχεία εγγραφών, για το σχολικό έτος 2018-19, καταχωρούνται με ευθύνη των Διευθυντών/Προϊσταμένων τους, στα σχετικά πεδία του Πληροφοριακού Συστήματος από 18 έως και 21 Ιουνίου 2018.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ(εδώ)


Εκπαιδευτική εκδρομή στο Δάσος Φράξου από το 17ο Δημοτικό Σχολείο ΑγρινίουΠραγματοποιήθηκε Την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 εκπαιδευτική εκδρομή στο Δάσος Φράξου από το 17ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου

Εργατική Πρωτομαγιά.Γράφει: Ο Απόστολος Κομπλίτσης Ο ''ΑΚΑΡΝΑΝΑΣ''


Εργατική Πρωτομαγιά


Και ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις για τον αν η Πρωτομαγιά είναι αργία ή απεργία, θα σας κάνω μία αναδρομή στο παρελθόν (35 χρόνια πριν φωτο) για το πώς αντιλαμβανόμασταν εμείς ως εργαζόμενοι την ημέρα αυτή αλλά και όλους τους εργατικούς αγώνες για δικαίωμα στην εργασία,κοινωνική ασφάλιση ,καλύτερες συνθήκες εργασίας χωρίς εκμετάλλευση του εργαζόμενου,

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ :ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ν.Π.Δ.Δ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αστακός , 30.04.2018
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ξηρομέρου δεν έχει επιλεγεί από το υπουργείο Παιδείας για την δίχρονη υποχρεωτική φοίτηση των προνηπίων που θα συμπληρώσουν την 31η Δεκεμβρίου του 2018 την ηλικία των 4 ετών στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2018-2019.Συγκεκριμένα φέτος, είναι επιλογή των γονέων αν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2014, εγγραφούν στον Παιδικό Σταθμό ή στο Νηπιαγωγείο (προνήπιο).Οι αιτήσεις εγγραφής των παιδιών για το σχολικό έτος 2018 -2019 στους Παιδικούς Σταθμούς Αστακού, Φυτειών και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Κανδήλας, υποβάλλονται από 10 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου.Με εκτίμηση,Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ LET' S DO IT GREECE 2018 ΣΤΗΝ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ.
Στα πλαίσια τής Εθελοντικής Δράσης Let 's do it Greece πραγματοποιήθηκε η καμπάνια :Πάμε Εθελοντικά να καθαρίσουμε την πλατεία τού χωριού μας και να εμφυτεύσουμε λουλούδια ώστε να γίνει πιο ωραία σε μία μόνο ημέρα. 
Πρόκειται για Εθελοντική εκστρατεία με βασικό σκοπό να διαδώσει το μήνυμα τού Εθελοντισμού στους μικρούς μαθητές και να δώσουν στο Φυσικό Περιβάλλον τού Χωριού μας την εικόνα που τού αξίζει.

ΚΑΤΟΥΝΑ:Η Αρχόντισσα του ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (Φωτο Παναγιώτης Τσούτσουρας)


Δεκαπενθήμερο εικαστικό δρόμενο ΑΓΑΠΩ τιμής ένεκεν για το σύλλογο ΑΓΑΠΩ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ


Οι Έλληνες & Ξένοι Δημιουργοί και η MegArt Gallery φιλοξενούν την αγάπη μαζί με τη Τέχνη και πραγματοποιούν το δεκαπενθήμερο εικαστικό δρόμενο ΑΓΑΠΩ τιμής ένεκεν για το σύλλογο ΑΓΑΠΩ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ,( ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Η ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΙΣΣΑ ΜΑΣ  ΕΛΕΝΑ ΣΕΡΕΠΙΣΟΥ)υπό την αιγίδα του Oμίλου για την Unesco Πειραιώς & Νήσων !

Σάββατο, 28 Απριλίου 2018

ΑΓΡΙΝΙΟ:Πραγματοποιήθηκε ο 8ος Λαϊκός αγώνας δρόμου ''ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ''(ΦΩΤΟ)


 Για όγδοη χρονιά και με μεγάλη συμμετοχή σήμερα Σάββατο 28 Απριλίου 2018 η τοπική διοίκηση της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών διοργάνωσε και εφέτος με επιτυχία  τον καθιερωμένο πλέον Λαϊκό Αγώνα Δρόμου ''Άγιος Αρτέμιος''.

Η έναρξη του αγώνα για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων των 1.000 μ άρχισε  17:30  και για τον αγώνα των 8 χλμ την 17:45.
φωτο Διονύσης Πετρόπουλος

Πρωτομαγιά ημερίσιο πανηγύρι στη γιορτή αλόγου στη Σαλτίνη ΒόνιτσαςΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΤΟ 30ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΒΑΛΤΙΝΩΝ
Σήμερα πρώτη ημέρα από την 2ήμερη εκδήλωση ''Ηπειρώτικη Λαογραφία''στο περιστύλιο του Ζαππείο Μεγάρου(φωτο-video)


''Ηπειρώτικη Λαογραφία''. 2ήμερη εκδήλωση-παρουσίαση-έκθεση, της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδία Ελλάδος, το Σάββατο και Κυριακή 28 και 29 Απριλίου 2018, στο περιστύλιο του Ζαππείο Μεγάρου, με ελεύθερη είσοδο.
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Λαογραφικό Σύλλογο ''Ρίζες'', διοργανώνει εκδήλωση-θεσμό στο πολιτιστικό κάδρο του τόπου, έχοντας διαχρονικά εντρυφήσει στις πολιτιστικές θεματικές εκδηλώσεις της ηπειρώτικης παράδοσης. Έτσι προσδιορίζει ένα ξεχωριστό πολιτιστικό λαογραφικό “κάδρο”, στον πιο εμβληματικό χώρο για τους απανταχού Ηπειρώτες, στο Ζάππειο Μέγαρο, την Ηπειρώτικη Λαογραφία. Σε μια πανελλαδική ερμηνευτική πρωτιά, με την συγκεκριμένη πολιτιστική εκδήλωση-πρόταση, το Σάββατο και Κυριακή 28 & 29 Απριλίου 2018, στο μοναδικό περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου.

Ολοκληρώθηκε η Συμμετοχή της Κοινωφελούς Επιχείρησης στην εθελοντική περιβαλλοντική δράση «Let’s do it Greece 2018»
Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 27/4/2018, με μεγάλη επιτυχία, η φετινή συμμετοχή της Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου στην εβδομάδα εθελοντισμού Lets do it Greece 2018.
Στόχος από την αρχή ήταν να αναδείξουμε το όμορφο πρόσωπο της περιοχής μας, το πρόσωπο της χαράς, της δημιουργίας και της ζωντάνιας. Η θεματική μας επικεντρωνόταν στους μαθητές, στους νέους της περιοχής μας αλλά και σ’ αυτούς που αγαπούν τον εθελοντισμό.
Καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας ενεργό ρόλο στη δράση είχαν τα 3 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Αστακού- Κανδήλας- Φυτειών, που πραγματοποίησαν ενημερωτικές δράσεις, δεντροφυτεύσεις, καθαρισμούς, παιχνίδια με θέμα το περιβάλλον κ.α. στο χώρο λειτουργίας τους, δίνοντας στα παιδιά τη χαρά της δημιουργικότητας, τον παλμό του εθελοντισμού και ένα σημαντικό υπόβαθρο ώστε να σέβονται και να αγαπούν το περιβάλλον.

Γλέντι στη Μπαμπίνη Παραμονή του Αγίου Πνεύματος Κυριακή 27 Μαΐου 2018


Γλέντι στη Μπαμπίνη Παραμονή του Αγίου Πνεύματος Κυριακή 27 Μαΐου 2018 στο ΚΑΦΕ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ ''ΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ'' Με τους Χρήστο Νίκου-Θανάση Αναγνωστέλο-Κώστα Σαγάνη & τη Glauntia 

Για τους εν Αθήνας Μπαμπινιώτες και φίλους που επιθυμούν να παρευρεθούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο χωριό μας   θα δρομολογηθεί λεωφορείο  

Πληρ: 6972 803649

Το πρώτο ελληνικό τρακτέρ και το άδοξο τέλος


Η επιχείρηση που έφτιαχνε κινητήρες πριν 60 χρόνια και λειτουργούν μέχρι σήμερα


Η ελληνική βιομηχανική ιστορία είναι γεμάτη με ιστορίες επιτυχίας που κινδυνεύουν να ξεχαστούν στο πέρασμα του χρόνου. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν ισχύει για μία τουλάχιστον ελληνική επιχείρηση.
 Το εργοστάσιο και η εταιρεία δεν υπάρχουν πια, όμως τα προϊόντα της, ακόμη και 60-70 χρόνια μετά συνεχίζουν να λειτουργούν...
Άλλωστε οι Έλληνες αγρότες δεν αλλάζουν συχνά τα εργαλεία τους. Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων αναφέρει ότι σήμερα ο συνολικός στόλος των τρακτέρ που είναι σε λειτουργία, εκτιμάται γύρω στα 180.000 μηχανήματα και γενικά καθυστερεί η αντικατάσταση του γερασμένου στόλου, η μέση ηλικία του οποίου πλέον ξεπερνάει τα 26 χρόνια.

Για την εποχή της μάλιστα μια συγκεκριμένη επιχείρηση ήταν ένας ελληνικός κολοσσός που κατάφερε να βγάλει κινητήρες για καΐκια, αντλίες, ακόμη και τρακτέρ.

Ο λόγος για την θρυλική επιχείρηση «Μαλκότση» με τους ντιζελοκινητήρες που λειτουργούν ακόμη και σήμερα και υπάρχουν σε πολλά χωράφια.

Η ιστορία ξεκινάει από το όραμα του Σωκράτη Μαλκότση. (Δείτε εδώ)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΝΑΚΑ :Δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στον Παλαιό Βάρνακα λόγω πένθουςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Βάρνακα ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη εκδήλωση την ημέρα της Πρωτομαγιάς για την γιορτή του Αγίου Αθανάσιου στον Παλαιό Βάρνακα  ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί λόγω του θανάτου του νεαρού συγχωριανού μας και μέλους του συλλόγου μας  προ λίγων ημέρων.
Ενημερώνουμε επίσης τους πιστούς ότι ο Εσπερινός για την γιορτή του Αγίου Αθανάσιου στον Παλαιό Βάρνακα΄  θα πραγματοποιηθεί την   Τρίτη 1η Μαΐου και ώρα 5μμ , ενώ η Θεία Λειτουργία  την Τέταρτη 2 Μαΐου και ώρα από 8  ως 10.30 π.μ.


Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

Πρωτομαγιά με γιορτή πρατίνας στη Γουριά

Με δωρεάν εδέσματα που θα περιλαμβάνουν και κοντοσούβλι προβατίνα, θα γιορταστεί και φέτος η Πρωτομαγιά στη Γουριά για 9η χρονιά, με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2018:ΓΙΟΡΤΗ ΑΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΣΑΛΤΙΝΗ ΒΟΝΙΤΣΑΣ


Με την φροντίδα και επιμέλεια της Βουλής των Ελλήνων ο μουσειολογικός σχεδιασμός της οικίας Κωστή Παλαμά στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου


Μετά το Μουσείο οικογένειας Τρικούπη, η Βουλή των Ελλήνων αναλαμβάνει την αναδιοργάνωση και μουσειακή αξιοποίηση της οικίας του ποιητή Κωστή Παλαμά. 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Φυτειών :Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή μας στην περιβαλλοντική δράση Lets do it Greece 2018


 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LET'S DO IT GREECE , ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΔΑΠ ΜΑΣ.. ΦΥΤΕΨΑΜΕ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΜΑΣ , ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΓΙΩΡΓΟ ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ.

 ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΜΑΣ Κ. ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ. ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΘΑΡΙΣΑΜΕ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΥΝΑΜΕ ΠΟΛΥ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΜΑΣ. 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!!

Μήνυμα Απ. Κατσιφάρα για την Πρωτομαγιά: Να επανέλθουν τα συλλογικά δικαιώματαΣε μήνυμά του για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας αναφέρει:
«Σε μια περίοδο όπου αρχές και αξίες δοκιμάζονται ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς αποτελεί φωτεινό φάρο για τους αγώνες των εργαζομένων, ενάντια στην κοινωνική αδικία, την εργασιακή εκμετάλλευση και καταπίεση.

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Αστακού:Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή μας στην περιβαλλοντική δράση Lets do it Greece 2018 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή μας στην περιβαλλοντική δράση Lets do it Greece 2018 !Ο χώρος μας ομόρφυνε με λουλούδια και ασπρίσματα 

Και του χρόνου!!!

Μπαμπίνη :Ξημέρωσε η ανατολή(φωτο)


 Ξημέρωσε η ανατολή κι ερόδισε  η δύση....Καλημέρα από τη Μπαμπίνη Ξηρομέρου


Φωτο: Γ.Θ

Γέφυρα Επισκοπής (video Ανδρέας Κουτσοθανάσης)


Το 1965, άρχισε η κατασκευή του φράγματος των Κρεμαστών το οποίο δημιούργησε την ομώνυμη τεχνητή λίμνη τα νερά της οποίας κατέκλυσαν την Επισκοπή και τα άλλα μικρότερα χωριά της περιοχής.
Η Γέφυρα κατασκεύαστηκε για να ενώσει τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας.
Στηρίχθηκε σε 7 κολόνες που κάποιες πλησιάζουν τα 100 μέτρα ύψος.

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Βάρνακας: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Εθελοντική Δράση Let' s do it Greece 2018
Από Ξηρομερίτικη Ματιά

Ολοκληρώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με επιτυχία η Εθελοντική Δράση Let' s do it Greece 2018 από τον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Βάρνακα σε συνεργασία με το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και την Τοπική Κοινότητα Βάρνακα.

 Στα πλαίσια της δράσης πραγματοποιήθηκε καθαρισμός της πλατείας και του κεντρικού δρόμου του χωριού, άσπρισμα και φύτεμα λουλουδιών από μικρούς και μεγάλους. 

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εθελοντές και τους μαθητές που έλαβαν μέρος ορμώμενοι από την αγάπη για τον τόπο τους και τη διάθεση για εθελοντική προσφορά!
Υποστηρίζοντας τέτοιες αξιόλογες εθελοντικές πρωτοβουλίες και προσπάθειες ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη δράση, κάνοντας τον εθελοντισμό στο χωριό μας αφορμή για δράση και προσφορά!

Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Αστακού:Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν σπιρομετρήσεις στις 18/4/2018 στο στέκι του Συλλόγου Γυναικών Αστακού.Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν σπιρομετρήσεις στις 18/4/2018 στο στέκι του Συλλόγου Γυναικών Αστακού. 
Ευχαριστούμε θερμά την Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και όλον τον κόσμο που στηρίζει κάθε φορά τις δράσεις του Συλλόγου μας.
Το Δ.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΕΣΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΣΑΡΑΝΤΑΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ [1978 - 2018], ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ "ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟΥ" (ΛΟΦΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ) ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΙΟΥ 2018


ΜΠΑΜΠΙΝΗ : Εικόνες από ψηλά

 Μπαμπίνη άνοιξη εικόνες από ψηλά