Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στις είκοσι πέντε (25η) του μηνός Μαΐου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου μας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αστακός, 21/05/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                               Αριθ. Πρωτ.:3639
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου
(Ως Πίνακα Αποδεκτών)


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στις είκοσι πέντε (25η) του μηνός Μαΐου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου μας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:
1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εξέδρας γηπέδου Τ.Κ. Φυτειών».
2. Έγκριση 3ου Πρακτικού Δημοπρασίας ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Αστακού».
3. Λήψη απόφασης σχετικά με υποβληθείσα ένσταση κατά της απόφασης 40/2018 της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας για το έργο «Κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από πηγές Λάμπρα μέχρι Αντλιοστάσιο Δ.Κ. Αστακού Τμήμα Ιβ:3+800-7+045 & Τμήμα ΙΙ:7+045-8+514 (Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης σε μήκος περίπου 3,2 km για την προστασία της οδού με Αστακό στο Τμήμα Κόμβος Πλατυγιαλίου – Ι.Κ. Αγίου Δημήτρη)».
4. Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας» και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.
5. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ».
6. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΣΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ.
7. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ».
8. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ».
9. Ψήφιση αντιλογισμού δαπάνης.
10. Ορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση αιρετών στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Μεσολογγίου.
11. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς ή μη επί υποθέσεως Χαλαζιά Κωνσταντίνου του Ιωάννη.
12. Ορισμός δικηγόρου επί υποθέσεως Δήμου Ξηρομέρου κατά της ανώνυμης εταιρίας «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.» και της αρ. 15/2016 Αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
13. Ορισμός δικηγόρου επί υποθέσεως Δήμου Ξηρομέρου κατά της ανώνυμης εταιρίας «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.» και της αρ. 16/2016 Αποφάσεως Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε.
Ερωτόκριτος Γαλούνης
(Δήμαρχος)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
A. TΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Θεόδωρος Λιβάνης
2. Θωμάς Ρετούλης
3. Παναγιώτης Γαζέτας
4. Ηλίας Κακούρης
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Χρήστος Κολοβός
2. Ταμπάκης Ηλίας
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Παναγιώτης Βραχάς
2. Βασίλειος Τσάρκος
3. Παναγιώτης Γκόλιας
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Απόστολος Βελόνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου