Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Συνεδριάζει την Παρασκευή 22/6/2018 το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΞηρομέρουΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί σε Έκτακτη Συνεδρίαση στις είκοσι δύο (22η) του μήνα Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αστακός, 19/06/2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                       Αριθ. Πρωτ.: 464
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ


Προς
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
(Ως Πίνακα Αποδεκτών)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί σε Έκτακτη Συνεδρίαση στις είκοσι δύο (22η) του μήνα Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα:
1. Ακύρωση της αρ. 24/2018 Απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου».
2. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια μικροϋλικών».
3. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».
4. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια υδραυλικού υλικού».
5. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια άμμου και λοιπά υλικά για την δημιουργία beach volley».
6. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση κι επισκευή φωτιστικών σωμάτων Λιμένα Αστακού και Μύτικα».
7. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Ενεργοποίηση Κόμβου Διαλειτουργικότητας για Οικονομική και Μισθοδοσία».
8. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια ξύλινων αποδυτηρίων, γλιστρών και λοιπού εξοπλισμού για τις παραλίες».
9. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση Εφαρμογών λογισμού».
10. Εξέταση αιτήματος του «ΜΠΙΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» για άδεια χρήσης χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άδεια τοποθέτησης σκιάστρου μη σταθερής κατασκευής, ρόδες ή βίδες επιφάνειας έμπροσθεν του καταστήματός του.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της άμεσης ανάγκης για τις διαθέσεις πιστώσεων λόγω θερινής περιόδου και λειτουργικών αναγκών του ΝΠΔΔ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1. Λιβάνης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Γαλάνης Κωνσταντίνος, Δημότης – Μέλος Δ.Κ. Αστακού (πλειοψηφίας),
3. Καρναβά Ευσταθία, Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Καρφής Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
5. Σούλας Βασίλειος, Δημότης (μειοψηφίας),
6. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος, Ανθ/στης Λιμενικού Σώματος
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Τσάρκος Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Τσάρκος Παναγιώτης, Δημότης (πλειοψηφίας),
3. Καρανίκα Μαρία, Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Γεωργαλή Μαρία, Δημότισσα (μειοψηφίας),
5. Ταμπάκης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
6. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου