Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την Εικοστή έκτη (26η) του Μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 11.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 σε συνδυασμό με το άρθρο 69 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αστακός, 22.01.2019
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 498
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προς: Τα τακτικά Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την Εικοστή έκτη (26η) του Μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 11.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 σε συνδυασμό με το άρθρο 69 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 'ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ' ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
2. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 174 ΤΟΥ Ν. 3463/2006.
3. ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ΣΤΡΟΥΜΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ)
4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019.
5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2019.
6. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ Ή ΠΛΟΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
7. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2019
8. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
9. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. 4412/2016 ΕΤΟΥΣ 2019
10.ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –
ΠΔ 28/80 ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ Ν. 4412/2016
11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ 2Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
12. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ
13. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
14. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (ΠΔΕ 2016ΕΠ00110081)
******15. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΣΙΜΟΣ - ΠΑΛΙΟΒΑΡΚΑ Τ.Κ. ΜΥΤΙΚΑ. *****


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κ.α.α
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Κυριάκος Κωνσταντίνος - Ενταύθα
2. Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες
3. Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες
4. Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα
5. Κακούρης Ηλίας – Αρχοντοχώρι
6. Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι
7. Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα
8. Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα
9. Πανταζής Απόστολος - Ενταύθα
10. Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι
11. Τόγιας Χρήστος - Παλαιομάνινα
12. Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα
13. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα – Ενταύθα
14. Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα
15. Ζορμπάς Ιωάννης – Αθήνα
16. Καρφής Θωμάς – Ενταύθα
17. Κολοβός Χρήστος – Φυτείες
18. Μητσάνης Ζώης - Ενταύθα
19. Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα
20. Μάντζαρης Ελευθέριος – Ενταύθα
21. Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
22. Κομπλίτσης Δημήτριος – Αγρίνιο
23. Κατσιπάνος Αναστάσιος – Αθήνα
24. Σόμπολος Απόστολος – Καραϊσκάκη
25. Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα
26. Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα
-------------------------------------------------------
Κοιν.
27. Πρόεδροι ΤΚ Δήμου
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου