Η Ζωή του χθες

Φωτογραφίες στα βελανίδια στη Μάνινα


Η παρέα  για το μάζεμα από την Μπαμπίνη <<με τους λούρους στα χέρια οι τιναχτάδες>>

Από δεξιά Βλάσιος Χρυσικός, Φίλιππας Μπιτσώρης, Τάκιας Μπιτσώρης και τα παιδιά του Αριστείδης ( όρθιος) Μαρία καιβασίλης Φωτογραφία στη δεκαετία του 1950 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό <<η βελανιδιά τεύχος 9 >>


Μετά το μάζεμα  φωτογραφία στο σωρό με τα βελανίδια
''Δήμος Ξηρομέρου τουριστικός οδηγός''
Εφροσύνη Βλ. Χρυσικού

FOTO:''μετά το μάζεμα'' ΜΠΑΜΠΙΝΗ μνήμες σε ασπρο-μαυρο του Άρη Μπιτσώρη
διαβαστε περισσοτερα