Απώλεια για το Δ.Σ Ξηρομέρου η παραίτηση του Μάκη ΒότσηΕίτε συμφωνούσες είτε διαφωνούσε μαζί του ο Μάκης Βότσης ήταν ένας άνθρωπος που τα έλεγε έξω από τα δόντια. Μαχητικός, ανεξάρτητος, ασυμβίβαστος. Παραιτήθηκε για τους δικούς του λόγους . Σίγουρα μια "φώνη'' που θα λείψει από το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου. Καλή τύχη Μάκη

Πολύζος Βασίλης
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αστακός , 15.10.2014
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                     Αριθ. Πρωτ. 13816
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ: Γερόλυμος Σωτήριος
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ.: 26463 60538
Fax: 2646042531
Ε-mail dastakou@otenet.gr


ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου».

                                                                         ΑΠΟΦΑΣΗ
                                                                          101 /2014

                                                        Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. Την αριθ. 12/10.06.2014 Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου ‘για την επικύρωση του αποτελέσματος της εκλογής της 18ης
και 25ης Μάιου 2014 για την ανάδειξη δημάρχου, δημοτικών συμβούλων, συμβούλων
δημοτικών κοινοτήτων και συμβούλων εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων των Δήμων
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Ναυπακτίας και Ξηρομέρου.
3. Το από 29.08.2014 Πρακτικό ορκωμοσίας του δημάρχου , των δημοτικών συμβούλων,
του συμβούλου δημοτικής κοινότητας και συμβούλων εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων
του Δήμου.
4. Την αριθ. πρωτ.13458/08.10.2014 αίτηση παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου
Βότση Γεράσιμου του Δημητρίου.

                                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Βότση Γεράσιμου από την θέση του Δημοτικού
Συμβούλου, για τους λόγους που στην αίτηση του αναφέρονται.

                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                         ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ


ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΙΚΗ  ΜΑΤΙΑ
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.....................................................................................................................