ΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

Γράφει: Ο Αλέξανδρος Κυριαζής
-Αλέξανδρε   τι  λες  θα  κάνουμε  σήμερα   εσπερινό;   Να  κατέβω;  Ήταν οι λέξεις  που  μου  απηύθυνε  από  το άλλο  άκρο  του  τηλεφωνικού  σύρματος  ο   σεβάσμιος ιερέας   παπα –ΚώσταςΦλωρόπουλος ταπεινός υπηρέτης της  εκκλησίας  μας , και ακούραστος  διδάσκαλος  της Εθνικής  μας  παιδείας  λευκανθείς  εις  τις  δυο  αυτές  επάλξεις,  μη  στέργων   να μένει  εις  τον απομαχισμό,      -  Μετά  χαράς : ήταν  η απάντηση,  εις  την ώρα μας  τη  κανονική.     Σήμανε  η   καμπάνα  του  εσπερινού και  με  το νεύμα  του ιερέως  ο οποίος  εσυνοδεύετο  από δυο  μικρούς  μαθητές,  αρχίσαμε την ακολουθία  του . Αναγνώσαμε  την ακολουθία  του  εσπερινού,   ψάλλαμε  τα  παρεμβαλλόμενα τροπάρια τα στιχηρά. Ακολούθησαν  τα  ειρηνικά οι  προφητείες   η  είσοδος , το φως  ιλαρόν , το καταξίωσον Κύριε  και  μετά  τα  απόστιχα. Εκεί  προς …….. το  νυν απολύεις  τον δούλον σου  Δέσποτα  εν ειρήνη  …..του  ιερέως, αναγιγνώσκει  ο  ψάλτης  από το αναλόγιο  το τρισάγιο όπου  π…
διαβαστε περισσοτερα