Δήμος Ξηρομέρου: Απόφαση «Πλακόστρωση δρόμου ΤΚ Μπαμπίνης»

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου (24η) του μηνός Μαΐου του έτους 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 , που συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, αποφάσισε κατά πλειοψηφία για την Τ/Κ ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ την πλακόστρωση  δρόμουΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
1.Εγκρίνει την Αναμόρφωση Προυπολογισμού οικ. Έτους 2015 ως κάτωθι: 

Δείτε εδώ όλη την απόφαση τουΔημοτικού Συμβουλίου

διαβαστε περισσοτερα