Το δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για τους εχθρούς & τις ασθένειες του αμπελιούΤεχνικό δελτίο για το αμπελι .Tο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης εξέδωσε δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για τους εχθρούς και τις ασθένειες του αμπελιού.

ΠΕΔΙΝΕΣ - ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΥΔΕΜΙΔΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ (Lobesia botrana Denis & Schiffermueller, Lepidoptera: Tortricidae)
Η 2η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη.
Κατάλληλος χρόνος επέμβασης ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠΠ)

Ο ψεκασμός αυτός να κατευθύνεται στα σταφύλια και το ψεκαστικό υγρό να τα καλύπτει καλά.
Η πίεση του ψεκαστήρα να είναι μέτρια (να μην σχηματίζεται νέφος).
Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν καταμετρηθούν τουλάχιστον 72 αυγά ή προνύμφες (εικόνα 1) στα οινοποιήσιμα σταφύλια ή τουλάχιστον 27 αυγά ή προνύμφες στα επιτραπέζια σταφύλια σύμφωνα με το σχέδιο δειγματοληψίας (παράρτημα).

Σχέδιο δειγματοληψίας (πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε)
Μπαίνουμε στο αμπελοτεμάχιο από μία γωνία, όποια θέλουμε παράλληλα προς το μήκος των γραμμών. Προχωρούμε ανάμεσα στις γραμμές (σχήμα 1). Επιλέγουμε τυχαία μία θέση δειγματοληψίας-παρατήρησης κάθε 3-4 γραμμές και 6-7 πρέμνα. Στη θέση αυτή επιλέγουμε τυχαία ένα μισό πρέμνο.
Στο σημείο αυτό εξετάζουμε τυχαία τρεις αντιπροσωπευτικούς βότρεις.
Συνολικά εξετάζονται 18 μισά πρέμνα και καταμετράται το σύνολο των αυγών ή προνυμφών.


ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ (Plasmopara viticola Berk. & Curt., Berl. & De Toni)
Οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν την ανάπτυξη δευτερογενών μολύνσεων. Οι περισσότερες ποικιλίες βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο.
• Περισσότερα και εντονότερα συμπτώματα μολύνσεων διαπιστώθηκαν κατά τόπους. Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν διαπιστωθεί η παρουσία συμπτωμάτων, δηλαδή κηλίδες λαδιού ή επάνθιση.

Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συμβάλουν καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας της ασθένειας.
ΩΙΔΙΟ ΑΜΠΕΛΙΟΥ (Uncinula necator Schwein Burrill)
Η καλλιέργεια είναι ευαίσθητη μετά την καρπόδεση και οι συνθήκες που επικράτησαν είναι ευνοϊκές. Συνιστάται η προστασία των σταφυλιών.


Οι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν δοθεί σε προηγούμενα δελτία. Συνιστάται η επιλογή σκευασμάτων με ταυτόχρονη δράση σε Περονόσπορο – Ωίδιο.

Ο Αναπλ. Προϊσταμένος Τμήματος
Ευστράτιος Δαδάκης

minagric.gr
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.....................................................................................................................