ΟΧΙ στην εγκατάσταση μονάδας παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας στη Χρυσοβίτσα

ΟΧΙ στην υποβάθμιση της περιοχής μας
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ* Η ιστορία της Βιομάζας ως κομμάτι των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ξεκινά από το 2001 με την κοινοτική οδηγία 77 και αφορά την «προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας», επίσης παράλληλα με την οδηγία δίνεται και ο επίσημος ορισμός της Βιομάζας: «το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων που προέρχονται από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τις συναφείς βιομηχανίες, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων». Στη συνέχεια το 2003 με την οδηγία 96 η Ε.Ε. επιβάλει ειδικές φοροαπαλλαγές για τις Α.Π.Ε. Χαρακτηριστικά το άρθρο 15 της οδηγία αναφέρει: «Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν, υπό φορολογικό έλεγχο, πλήρεις ή μερικές απαλλαγές ή μειώσεις του επιπέδου φορολογίας: α) στα φορολογητέα προϊόντα που χρησ…
διαβαστε περισσοτερα
.....................................................................................................................