ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΣΥ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ Ο ΠΑΝΟΣ ΧΟΛΗ

Στις 08/06/2016, το  νέο  κεντρικό  Συμβούλιο της Παναιτωλοακαρνανικής Συνομοσπονδίας, που προέκυψε από τις εκλογές στις 01/06/2016, συνεδρίασε με μοναδικό θέμα την συγκρότηση του σε σώμα (ΔΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016‐ ΜΑΙΟΣ 2018). Ο πρώτος σε σταυρούς εκλεγμένος σύμβουλος, κύριος Χολής Παναγιώτης, σύμφωνα με το καταστατικό, συγκάλεσε το συμβούλιο με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση του σε σώμα με την εκλογή των μελών στα αξιώματα που ορίζει το καταστατικό.  Παρόν στη συνεδρίαση ήταν 13 από τα 15 μέλη. Μετά από ψηφοφορία, για  την κατανομή  των αξιωμάτων, το Κ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
διαβαστε περισσοτερα