ΑΛΥΚΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Με την πάροδο του χρόνου το νερό αρχίζει να εξατμίζεται και στην επιφάνεια του εδάφους , δηλαδή το τμήμα  που έχει αποκλειστεί με την περίφραξη από την θάλασσα , να  παραμένει το αλάτιfoto:  Χρήστος Μπόνης

διαβαστε περισσοτερα
.....................................................................................................................