ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αστακός, 10.10.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 9402 ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                                                                                     Προς: Τα τακτικά Μέλη του                                                                                                               Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                               (ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την δεκάτη τέταρτη (14η) του Μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡ…
διαβαστε περισσοτερα