Μπαμπίνη: Επίθετα που χάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου...και άφησαν τα σημάδια τους
Του Χρήστου Β.Μασαλή

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ                                                                                 ΕΦΥΓΑΝ
1) Οικογένεια ιερέως Παπασπύρου                                                       Ι912-13
ΟΙΚΙΕΣ ΣΗΜΕΡΑ Οικ.Θ.Κυριαζή
2) Οικογένεια Μπαμπινιώτη                                                             μετά το 1924
ΟΙΚΙΕΣ ΣΗΜΕΡΑ Ιωάννης Ράπτης-Λάμπρος Ηγούμενος


3) Κουτσούνας Γεώργιος (Γούλας                                                     '' '' 1948
ΟΙΚΙΕΣ ΣΗΜΕΡΑ Δημ.Μπάκας-Αφοί Κ.Μπαρμπαρούση
4) Τζακώστας Γεώργιος                                                                      '' '' 1978
ΟΙΚΙΕΣ ΣΗΜΕΡΑ Γεώργιος Θανασούλας
5) Θεοχάρης Βασίλειος                                                                        '' '' 1943
ΟΙΚΙΕΣ ΣΗΜΕΡΑ Παναγιώτης Θεοδώρου
6) Διονυσίου Νικόλαος                                                                         '' '' 1950
ΟΙΚΙΕΣ ΣΗΜΕΡΑ Παναγιώτης Ξ.Τζαδήμας
7) Αφοί Βασιλείου η Μπέηδες                                                             '' '' 1985
ΟΙΚΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Γιαννούλα -Πέτρου Τόντου
8) Γεροντίνης                                                                                         '' '' 1925
ΟΙΚΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Νικόλαος Ευαγ.Κομπλίτσης
9)Πιπερίγκος Σπύρος                                                                            '' '' 1950
ΟΙΚΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Βαρβάρα Αθανασίου Μητσοστέργιου
10) Αφοί Μακρυγιώργου                                                                     '' '' 1906
ΟΙΚΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Αφοί Σπύρου Μπενέκου
11) Οικονόμου Παναής                                                                        '' '' 1949
ΟΙΚΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Μήτσος Γιαλής( Αφοί Θ.Γούπιου Σκουρτού)
12) Κραβαρίτης Βασίλειος                                                                 '' '' 1940
ΟΙΚΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Αφοι Τζζαδήμα (Ξενοφών-Θεόδωρος)
13) Γραβάνης Παντελής                                                                      '' '' 1960
ΟΙΚΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Σ.Μπαρπαρούση( Δίπλα Π.Κολώνια)
14) Αφοι Κατσαράκη                                                                            '' '' 1950
ΟΙΚΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Αφοι Θ.Γρίνου
15) Αφοί Μουσέ (Σπύρος-Λάμπρος)                                                   '' '' 1960
ΟΙΚΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Η.Κ.Μπαρμπαρούσης
16) Πιπερίγκος Ιωάννης                                                                       '' '' 1960

ΟΙΚΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Σ.Μπαρπαρούση( Δίπλα Π.Κολώνια)


ΟΙΚΙΑ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου