ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ:Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή την Δευτέρα 26/11/2018


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στις είκοσι έξι (26η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου μας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αστακός, 22/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 8699
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου
(Ως Πίνακα Αποδεκτών)


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στις είκοσι έξι (26η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου μας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:
1. Έγκριση 1ου Πρακτικού του έργου «Ανάπλαση – Διαμόρφωση χώρου στη θέση Πλάτανος Τ.Κ. Φυτειών».
2. Παραλαβή μελέτης «Αναμόρφωση Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αλιευτικό καταφύγιο Τ.Κ. Μύτικα Δ.Ε. Αλυζίας».
3. Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων – αντλιών και λοιπού εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης, λόγω κατεπείγοντος.


Ο Πρόεδρος της Ο. Ε.
Ερωτόκριτος Γαλούνης
(Δήμαρχος)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
A. TΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Θεόδωρος Λιβάνης
2. Θωμάς Ρετούλης
3. Παναγιώτης Γαζέτας
4. Ηλίας Κακούρης
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Χρήστος Κολοβός
2. Ταμπάκης Ηλίας
Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΚ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Παναγιώτης Βραχάς
2. Βασίλειος Τσάρκος
3. Παναγιώτης Γκόλιας
β) ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Απόστολος Βελόνας
2. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.....................................................................................................................