Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στις πέντε (5η) του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 σε συνάρτηση με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αστακός, 04/12/2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                       Αριθ. Πρωτ.: 902
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                            Προς
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                                                                Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                                               (Ως Πίνακα Αποδεκτών)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Καλεί σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στις πέντε (5η) του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 σε συνάρτηση με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα:
1. Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Επιτροπής παραλαβής (παρ. 5 άρθρου 219 του Ν. 4412/2016).
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της άμεσης ανάγκης έγκρισης των οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής και στη συνέχεια την έγκαιρη έκδοση χρηματικών ενταλμάτων λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1. Λιβάνης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Γαλάνης Κωνσταντίνος, Δημότης – Μέλος Δ.Κ. Αστακού (πλειοψηφίας),
3. Καρναβά Ευσταθία, Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Καρφής Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
5. Σούλας Βασίλειος, Δημότης (μειοψηφίας),
6. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος, Ανθ/στης Λιμενικού Σώματος
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Τσάρκος Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Τσάρκος Παναγιώτης, Δημότης (πλειοψηφίας),
3. Καρανίκα Μαρία, Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Γεωργαλή Μαρία, Δημότισσα (μειοψηφίας),
5. Ταμπάκης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
6. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου