Πρόσκληση τακτικής συνεδρίαση Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΞηρομέρουΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση στις δεκαοχτώ (18η) του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 σε συνάρτηση με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Αστακός, 14/12/2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ.: 936
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                   Προς
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                                                                  Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                                                (Ως Πίνακα Αποδεκτών)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση στις δεκαοχτώ (18η) του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 σε συνάρτηση με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα:
1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ναυτιλίας και αναμόρφωση Π/Υ οικ. έτους 2018.
2. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής για το χαρακτηρισμό παραλιακών χώρων.
3. Ορισμός εκπροσώπου για θέματα θαλασσίων μέσων αναψυχής.
4. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με ναυάγια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1. Λιβάνης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Γαλάνης Κωνσταντίνος, Δημότης – Μέλος Δ.Κ. Αστακού (πλειοψηφίας),
3. Καρναβά Ευσταθία, Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Καρφής Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
5. Σούλας Βασίλειος, Δημότης (μειοψηφίας),
6. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος, Ανθ/στης Λιμενικού Σώματος
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Τσάρκος Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Τσάρκος Παναγιώτης, Δημότης (πλειοψηφίας),
3. Καρανίκα Μαρία, Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Γεωργαλή Μαρία, Δημότισσα (μειοψηφίας),
5. Ταμπάκης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
6. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.....................................................................................................................