Πρόσκληση για Ειδική και Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου


Δυο διαδοχικές συνεδριάσεις (ειδική & τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου  το Σάββατο 30 Μαρτίου & ώρα 11:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Αστακός, 26.3.2019
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 2554
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προς: Τα τακτικά Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Καλεί σε Ειδική Συνεδρίαση την τριακοστή (30η) του Μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 Κ.Δ.Κ. του Ν. 3463/2006, για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα :
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στην συνεδρίαση καλούνται να παραστούν ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος ,
ο Ορκωτός Λογιστής Στραβοδήμος Ιωάννης και ο Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δημητρίου Παντελής, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες
2. Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες
3. Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα
4. Κακούρης Ηλίας – Αρχοντοχώρι
5. Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι
6. Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα
7. Μουρκούσης Βασίλειος - Κανδήλα
8. Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα
9. Πανταζής Απόστολος - Ενταύθα
10. Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι
11. Τόγιας Χρήστος - Παλαιομάνινα
12. Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα
13. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα – Ενταύθα
14. Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα
15. Ζορμπάς Ιωάννης – Αθήνα
16. Καρφής Θωμάς – Ενταύθα
17. Κολοβός Χρήστος – Φυτείες
18. Μητσάνης Ζώης - Ενταύθα
19. Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα
20. Μάντζαρης Ελευθέριος – Ενταύθα
21. Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
22. Κομπλίτσης Δημήτριος – Αγρίνιο
23. Καλαντζής Νικόλαος – Φυτείες
24. Σόμπολος Απόστολος – Καραϊσκάκη
25. Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα
26. Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα
-------------------------------------------------------
ΚΟΙΝ/ΣΗ:
1. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αστακού
2. Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων


***************************************************************************************************************************************************


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Αστακός, 26.3.2019
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 2555
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Προς: Τα τακτικά Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την τριακοστή (30η) του Μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 12.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019.
2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΣΑΕ 571).
3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ' ΤΗΣ ΠΡΑΞΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ
Α) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΚ ΜΥΤΙΚΑ ΔΕ ΑΛΥΖΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 241.935,48 (ΠΛΕΟΝ 58.064,52 € ΦΠΑ)
ΚΑΙ
Β) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΔΕ ΑΛΥΖΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Ν.
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 57.006,92 (ΠΛΕΟΝ 13.681,66 € ΦΠΑ).
4. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 69 ΤΟΥ Ν. 4509/2017 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ 'ΛΑΜΠΡΑ' ΜΕΧΡΙ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΧΡΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.0+000 ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ
ΕΩΣ Χ.Θ.3+880 ΑΥΛΑΚΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ).
5. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ 1ΟΥ & 2ΟΥ ΠΚΝΤΜ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ.
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. 'ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ' ΕΤΟΥΣ 2019.
7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ' ΕΤΟΥΣ 2019.
8. ΑΠΟΔΟΧΗ & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
9. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΕΛ ( Β ΦΑΣΗ )'.
10. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ –ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ'.
11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 101/2018 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 177/2018
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ &
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΝΠΔΔ 'ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ'.
12. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΝΠΔΔ 'ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ'.
13. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
14. ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ΣΤΡΟΥΜΠΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
(ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ)
15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 2/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
'ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ' ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
16. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΩΝ 2020-2023
17. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΣΙΜΟΣ - ΠΑΛΙΟΒΑΡΚΑ Τ.Κ. ΜΥΤΙΚΑ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες
2. Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες
3. Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα
4. Κακούρης Ηλίας – Αρχοντοχώρι
5. Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι
6. Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα
7. Μουρκούσης Βασίλειος - Κανδήλα
8. Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα
9. Πανταζής Απόστολος - Ενταύθα
10. Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι
11. Τόγιας Χρήστος - Παλαιομάνινα
12. Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα
13. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα – Ενταύθα
14. Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα
15. Ζορμπάς Ιωάννης – Αθήνα
16. Καρφής Θωμάς – Ενταύθα
17. Κολοβός Χρήστος – Φυτείες
18. Μητσάνης Ζώης - Ενταύθα
19. Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα
20. Μάντζαρης Ελευθέριος – Ενταύθα
21. Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
22. Κομπλίτσης Δημήτριος – Αγρίνιο
23. Καλαντζής Νικόλαος – Φυτείες
24. Σόμπολος Απόστολος – Καραϊσκάκη
25. Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα
26. Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα
-------------------------------------------------------
Κοιν.
27. Πρόεδροι ΤΚ Δήμου
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

.....................................................................................................................